Larressore là một commune tỉnh Pyrénées-Atlantiques, thuộc vùng Nouvelle-Aquitaine, tây nam nước Pháp.

Larressore

Hành chính
Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp
Vùng
Tỉnh
Thống kê

Xem thêm Sửa đổi

Tham khảo Sửa đổi