Xã của tỉnh Pyrénées-Atlantiques

bài viết danh sách Wikimedia

Đây là danh sách 547 của tỉnh Pyrénées-AtlantiquesPháp.

(CAB) Communauté d'agglomération of Bayonne-Anglet-Biarritz, created in 2000.
(CAP) Communauté d'agglomération of Pau Pyrénées, created in 2000.


Tham khảo sửa