Leptopelis là một chi động vật lưỡng cư trong họ Arthroleptidae, thuộc bộ Anura. Chi này có 54 loài và 19% bị đe dọa hoặc tuyệt chủng.[1][2]

Leptopelis
Phân loại khoa học
Giới (regnum)Animalia
Ngành (phylum)Chordata
Lớp (class)Amphibia
Bộ (ordo)Anura
Họ (familia)Arthroleptidae
Chi (genus)Leptopelis
Günther, 1859
Các loài
54 loài. Xem bài.

Các loài sửa

Hình ảnh sửa

Tham khảo sửa

  1. ^ “Danh sách lưỡng cư trong sách Đỏ”. IUCN. Bản gốc lưu trữ ngày 2 tháng 7 năm 2010. Truy cập ngày 3 tháng 7 năm 2012.
  2. ^ “Arthroleptidae”. AmphibiaWeb: Information on amphibian biology and conservation. 2019. Berkeley, California: AmphibiaWeb. Truy cập ngày 24 tháng 7 năm 2019.