Liêu Gia Trinh (tiếng Trung: 廖嘉貞; ? – ?), không rõ quê quán, là đại thần nhà Lý trong lịch sử Việt Nam.

Tiểu sửSửa đổi

Năm 1028, vua Lý Thái Tông lên ngôi, dẹp loạn ba vương, phong thưởng quần thần. Liêu Gia Trinh được phong chức Trung thư thị lang.[1][2]

Thông tin thêmSửa đổi

Trong Đại Việt sử lược, tên của ông được chép là Liêu Gia Chân (tiếng Trung: 廖嘉真).[3] PGS Ngô Đức Thọ khi nghiên cứu đã đưa ra khả năng Việt sử lược chép vậy để kỵ húy Thuận Trinh hoàng hậu, hoàng hậu thứ hai của Trần Thái Tông, được phong cùng thời với Chiêu Thánh hoàng hậu.[4]

Nhận xétSửa đổi

Lê Tung nhận xét: ...Còn những bậc như Đào Cam Mộc, Đào Thạc Phụ, Lương Nhậm Văn, Đào Xử Trung, Lý Đạo Kỷ, Liêu Gia Trinh, Kim Anh Kiệt, Tào Lương Hàn, Dương Cảnh Thông, Nguỵ Trọng Hoằng, Lưu Vũ Nễ, Lý Công Bình, Hoàng Nghĩa Hiền, Lý Kính Tu, không biết can vua để nêu tục tốt, cho nên chính trị không được bằng đời cổ là phải.[5]

Tham khảoSửa đổi

Chú thíchSửa đổi

  1. ^ Ngô Sĩ Liên (chủ biên), Đại Việt sử ký toàn thư, Bản kỷ, quyển 2, Lý kỷ.
  2. ^ Theo ĐVSKTT: Lấy Lương Nhậm Văn làm Thái sư, Ngô Thượng Đinh làm Thái phó, Đào Xử Trung làm Thái bảo, Lý Đạo Kỷ làm Tả khu mật, Lý Triệt làm Thiếu sư, Xung Tân làm Hữu khu mật, Lý Mật làm Tả tham tri chính sự, Kiểu Bồng làm Hữu tham tri chính sự, Liêu Gia Trinh làm Trung thư thị lang, Hà Viễn làm Tả gián nghị đại phu, Đỗ Sấm làm Hữu gián nghị đại phu, Nguyễn Quang Lợi làm Thái úy, Đàm Toại Trang làm Đô thống, Vũ Ba Tu làm Uy vệ thượng tướng, Nguyễn Khánh làm Định thắng đại tướng, Đào Văn Lôi làm Tả phúc tâm, Lý Nhân Nghĩa làm Hữu phúc tâm, Phan Đường Liệt làm Nội thị.
  3. ^ Trần Chu Phổ, Đại Việt sử lược, Quyển trung.
  4. ^ Bổ sung nghiên cứu chữ húy thời Trần: Trinh 貞 & Thiên 天
  5. ^ Đại Việt sử ký toàn thư, Nhà xuất bản Khoa học xã hội, 1983, trang 107.

Liên kết ngoàiSửa đổi