Linh Bảo Thiên Tôn

Vị thần tối cao trong đạo giáo Trung Quốc

Linh Bảo Thiên Tôn (靈寶天尊) là một trong ba vị thần tối cao (Tam Thanh) theo Đạo giáo Trung Quốc, ở vào ngôi Thượng Thanh.

Linh Bảo Thiên Tôn

Nguồn gốcSửa đổi

Trong thần điện Đạo giáo, lúc đầu Nguyên Thuỷ Thiên Tôn, Thái Thượng Lão Quân, Ngọc Hoàng Thượng đế là ba ngôi vị cao nhất. Sau đó đến thời Tuỳ, Đường mới tách Ngọc Hoàng Thượng đế ra, mà đặt thêm vị Thái Thượng Đại Đạo Quân. Sang đến đời Tống thì đổi tôn hiệu ngài làm Linh Bảo Thiên Tôn, hay gọi tắt là Linh Bảo Quân, và bấy giờ mới chia ba ngôi vị Ngọc Thanh, Thượng Thanh, Thái Thanh, hoàn chỉnh toà Tam Thanh là tối cao. Ngọc Hoàng Thượng đế chuyển xuống ngôi vị thấp hơn, xếp trong Tứ Ngự.

Tôn hiệuSửa đổi

  • Thượng Thanh Đại Đạo Quân
  • Thượng Thanh Đại đế
  • Linh Bảo Đạo Quân
  • Hỗn Minh Đại Thiên Tôn
  • Thượng Thanh Cao Thánh Thái Thượng Ngọc Thần Nguyên Hoàng Đại Đạo Quân
  • Thượng Thanh Thánh Địa Thông Thiên Giáo Tổ Linh Bảo Thiên Tôn
  • Thái Thượng Huyền Hoàng Cao Thánh Nguyên Khí Sở Thành Linh Bảo Thiên Tôn Thượng Thanh Diệu Hữu Thượng Đế Ngọc Thần Huyền Hoàng Đại Đạo Quân

Thần thoạiSửa đổi

Theo truyền thuyết Đạo Giáo, thuở sơ khai chưa có trời đất, trước cả hỗn mang, chỉ mới có cái nguyên khí huyền bí, (Thái vô nguyên) có vị Nguyên Thủy Thiên Vương, Nguyên Thủy nghĩa là cái gốc đầu tiên. Nguyên Thủy Thiên Vương chưa phải hẳn là vị thần, mà chỉ là nguyên lý sơ khai. Khi hình thành Thái cực, có Âm Dương, thì thể chất Nguyên Thủy Thiên Vương ngưng kết thành Bàn Cổ tạo ra trời đất, mà linh thể phân làm ba trở thành Nguyên Thủy Thiên Tôn, Linh Bảo Thiên Tôn, Đạo Đức Thiên Tôn, là bậc tối cao vô thượng của cả vũ trụ. Bàn Cổ thì chết đi, nhưng linh thể Thiên Tôn thì tồn tại mãi mãi. Linh Bảo Thiên Tôn có hai sư huynh đệ là Nguyên Thủy Thiên TônĐạo Đức Thiên Tôn tạo thành Tam Thanh.

Tam Thanh sinh hoá mới thành các đấng thần thánh tiên, và các thần thánh tiên đều quay về cõi Tam Thanh. Ngọc Hoàng Thượng đế là vua ở thiên đình, cũng là do Tam Thanh chỉ định. Như thế Tam Thanh gồm Nguyên Thủy Thiên Tôn, Linh Bảo Thiên Tôn và Đạo Đức Thiên Tôn chính là đấng tối cao của Đạo giáo.

Linh Bảo Thiên Tôn ngự ở tầng trời thứ 34, tại cung Châu Nhật, có hàng vạn Kim đồng ngọc nữ chầu, tạo ra các tinh tú, bảo hộ Thiên đình.

Linh Bảo Thiên Tôn đích thân chỉ dạy cho những người tu học đạo để thành tiên, số lượng nhiều không đếm nổi.

Trong tiểu thuyếtSửa đổi

Trong Phong thần diễn nghĩaSửa đổi

Trong tiểu thuyết chương hồi Phong thần diễn nghĩa của Hứa Trọng Lãm, có các suy đoán cho rằng Thông Thiên Giáo Chủ hoặc Linh Bảo Đại Pháp Sư là dựa trên Linh Bảo Thiên Tôn, tuy nhiên các suy đoán này còn nhiều tranh cãi. Đơn giản có thể hiểu nhân vật Thông Thiên Giáo Chủ chỉ là một nhân vật hư cấu được tác giả sáng tạo ra, giống như nhân vật Hồng Quân Lão Tổ. [1] [2]

Tây Du KýSửa đổi

Trong tiểu thuyết Tây Du Ký vị sư phụ Bồ Đề đã truyền dạy phép thuật cho Tôn Ngộ Không được cho là Linh Bảo Thiên Tôn. Đây là suy đoán còn thiếu nhiều căn cứ, vì ở chương một của Tây Du Ký đã chỉ rõ, nơi Tôn Ngộ Không cập bến sau nhiều năm lênh đênh trên biển là Tây Ngưu Hoá Châu, vùng đất phía Tây của núi Tudi trong Phật giáo. Linh Bảo Thiên Tôn là người của Đạo giáo, chỉ ảnh hưởng ở Đông Thắng Thần Châu mà thôi. Bên cạnh đó, một trong những phép mà Bồ đề tổ sư muốn dạy Tôn Ngộ Không là chư lưu, nghĩ là được làm thầy, được thuốc được vái và tụng kinh niệm phật nhưng Tôn Ngộ Không đã từ chối. Linh Bảo Thiên Tôn e rằng khó có thể dạy Tôn Ngộ Không tụng kinh niệm phật được.

Chú thíchSửa đổi

  1. ^ “封神大战之前,通天教主为何排在元始天尊后面?”.
  2. ^ “神演义,通天教主和灵宝天尊的区别,其实很简单”.

Tham khảoSửa đổi