Liopleurodon là một chi thằn lằn cổ rắn, được Sauvage mô tả khoa học năm 1873.[1]

Phân loại khoa học
Giới (regnum)Animalia
Ngành (phylum)Chordata
Lớp (class)Reptilia
Liên bộ (superordo)Sauropterygia
Bộ (ordo)Plesiosauria
Chi (genus)Liopleurodon
Sauvage, 1873

Chú thích sửa

  1. ^ “. List of valid plesiosaur species with information on authors and date of publication” (PDF). Truy cập ngày 3 tháng 7 năm 2015.

Tham khảo sửa