Lipotidae là một họ cá heo sông bao gồm cá heo sông Dương Tử có thể đã tuyệt chủng và chi đã hóa thạch Parapontoporia.[1][2]

Lipotidae
"Lipotes vexillifer"
Lipotes vexillifer
Phân loại khoa học e
Giới: Animalia
Ngành: Chordata
nhánh: Mammaliaformes
Lớp: Mammalia
Bộ: Artiodactyla
Phân thứ bộ: Cetacea
Tiểu bộ: Odontoceti
nhánh: Delphinida
Liên họ: Lipotoidea
Họ: Lipotidae
Zhou, Qian & Li, 1978
Genera

xem bài viết

Các chi và loài sửa

Tham khảo sửa

  1. ^ Barnes, L.G., 1984. Fossil odontocetes (Mammalia: Cetacea) from the Almejas Formation, Isla Cedros, Mexico. PaleoBios 42:1-46
  2. ^ L. G. Barnes. 1985. Fossil pontoporiid dolphins (Mammalia: Cetacea) from the Pacific Coast of North America. Contributions in Science 363:1-34.