Các cấp được in đậm là phân loại sẽ hiển thị trong bảng phân loại
vì là phân loại quan trọng hoặc always_display=yes.

Ancestral taxa
Vực: Eukaryota /displayed  [Taxonomy; sửa]
nhánh: Amorphea  [Taxonomy; sửa]
nhánh: Obazoa  [Taxonomy; sửa]
(kph): Opisthokonta  [Taxonomy; sửa]
(kph): Holozoa  [Taxonomy; sửa]
(kph): Filozoa  [Taxonomy; sửa]
(kph): Choanozoa  [Taxonomy; sửa]
Giới: Animalia  [Taxonomy; sửa]
Phân giới: Eumetazoa  [Taxonomy; sửa]
nhánh: ParaHoxozoa  [Taxonomy; sửa]
nhánh: Bilateria  [Taxonomy; sửa]
nhánh: Nephrozoa  [Taxonomy; sửa]
Liên ngành: Deuterostomia  [Taxonomy; sửa]
Ngành: Chordata  [Taxonomy; sửa]
nhánh: Craniata  [Taxonomy; sửa]
Phân ngành: Vertebrata  [Taxonomy; sửa]
Phân thứ ngành: Gnathostomata  [Taxonomy; sửa]
nhánh: Eugnathostomata  [Taxonomy; sửa]
nhánh: Teleostomi  [Taxonomy; sửa]
Liên lớp: Tetrapoda  [Taxonomy; sửa]
nhánh: Reptiliomorpha  [Taxonomy; sửa]
nhánh: Amniota  [Taxonomy; sửa]
nhánh: Synapsida  [Taxonomy; sửa]
..... .....
nhánh: Mammaliaformes /skip  [Taxonomy; sửa]
Lớp: Mammalia  [Taxonomy; sửa]
nhánh: Holotheria  [Taxonomy; sửa]
nhánh: Trechnotheria  [Taxonomy; sửa]
nhánh: Cladotheria  [Taxonomy; sửa]
nhánh: Zatheria  [Taxonomy; sửa]
nhánh: Tribosphenida  [Taxonomy; sửa]
Phân lớp: Theria  [Taxonomy; sửa]
nhánh: Eutheria  [Taxonomy; sửa]
Phân thứ lớp: Placentalia  [Taxonomy; sửa]
Đại bộ: Boreoeutheria  [Taxonomy; sửa]
Liên bộ: Laurasiatheria  [Taxonomy; sửa]
nhánh: Scrotifera  [Taxonomy; sửa]
nhánh: Ferungulata  [Taxonomy; sửa]
Bộ: Artiodactyla  [Taxonomy; sửa]
nhánh: Artiofabula  [Taxonomy; sửa]
nhánh: Cetruminantia  [Taxonomy; sửa]
nhánh: Cetancodontamorpha  [Taxonomy; sửa]
Phân bộ: Whippomorpha  [Taxonomy; sửa]
Phân thứ bộ: Cetacea  [Taxonomy; sửa]
Tiểu bộ: Odontoceti  [Taxonomy; sửa]
nhánh: Delphinida  [Taxonomy; sửa]
Liên họ: Lipotoidea  [Taxonomy; sửa]
Họ: Lipotidae  [Taxonomy; sửa]


Bắt đầu (en) tìm hiểu hệ thống phân loại tự động.

Cấp trên: Lipotoidea [Taxonomy; sửa]
Cấp: familia (hiển thị là Họ)
Liên kết: Lipotidae
Tuyệt chủng: không
Luôn hiển thị: có (cấp quan trọng)
Chú thích phân loại:
Chú thích phân loại cấp trên:

This page was moved from . It's edit history can be viewed at Bản mẫu:Taxonomy/Lipotidae/edithistory