Nephrozoa (Eubilateria) là một đơn vị phân loại chính của Động vật đối xứng hai bên bao gồm các Động vật miệng thứ sinh và Động vật miệng nguyên sinh.

Nephrozoa
Thời điểm hóa thạch: Ediacaran - nay, 555–0 triệu năm trước đây
Phân loại khoa học
Giới (regnum)Animalia
Phân giới (subregnum)Eumetazoa
Nhánh ParaHoxozoa
Nhánh Bilateria
Nhánh Nephrozoa
Các ngành
Danh pháp đồng nghĩa
Eubilateria Peter Ax, 1987
Bilateria

Xenacoelomorpha  

Nephrozoa
Deuterostomia

Chordata  

540 mya
Ambulacraria

Echinodermata  

Hemichordata  

Protostomia

Ecdysozoa  

Spiralia  

610 mya
650 mya

Xem thêm

sửa

Tham khảo

sửa

Liên kết ngoài

sửa