Động vật đối xứng hai bên

(đổi hướng từ Bilateria)

Các Bilateria là động vật mà là song phương đối xứng. Nó có mặt trước và mặt sau, phần lồi xuống và bên trái và bên phải. Hầu hết động vật đều song song.

Bilaterians
Khoảng thời gian tồn tại: EdiacaranPresent, 555–0 triệu năm trước đây[1]
Animal diversity October 2007.jpg
Sự đa dạng của Bilaterians.
Phân loại khoa học e
Giới: Animalia
Phân giới: Eumetazoa
nhánh: Bilateria
Hatschek, 1888
Phyla

Các phân nhóm chính Sửa đổi

Số là gần đúng; Số lượng loài tuyệt chủng không thể biết được đối với hầu hết các loài phyla.

Phát sinh loàiSửa đổi

Dưới đây là cây phát sinh loài:

Planulozoa

Ctenophora

Bilateria

Proarticulata (†)

Xenacoelomorpha

Xenoturbellida

Acoelomorpha

Nemertodermatida

Acoela

Nephrozoa*
Deuterostomia*
Chordata

Cephalochordata

Olfactores

Urochordata

Craniata (including Vertebrata)

Ambulacraria

Echinodermata

Hemichordata

Cambroernida (†)

Saccorhytus coronarius (†540 Mya)

Vetulocystids (†)

Vetulicolians (†)

Protostomia*
Ecdysozoa*
Nematoida

Nematoda

Nematomorpha

Panarthropoda

Onychophora

Tactopoda

Tardigrada

Arthropoda

Scalidophora

Priapulida

Loricifera

Kinorhyncha

Spiralia*

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ Martin, M. W.; Grazhdankin, D. V; Bowring, S. A; Evans, D. A; Fedonkin, M. A; Kirschvink, J. L. (5 tháng 5 năm 2000). “Age of Neoproterozoic bilatarian [sic] body and trace fossils, White Sea, Russia: implications for metazoan evolution”. Science. 288: 841–5. doi:10.1126/science.288.5467.841. PMID 10797002.