Xenambulacraria là một nhánh động vật được đề xuất có tính đối xứng hai bên khi còn là phôi thai, bao gồm Xenacoelomorpha (tức là XenoturbellaAcoelomorpha) và Ambulacraria (tức là Echinodermata (Động vật Da gai) và Hemichordata).[1]

Xenambulacraria
Ví dụ các loại trong bốn nhánh thuộc nhánh Xenambulacraria
Phân loại khoa học e
Giới: Animalia
Phân giới: Eumetazoa
nhánh: ParaHoxozoa
nhánh: Bilateria
nhánh: Xenambulacraria
Bourlat et al, 2006[1]
Các nhánh

Nếu được xác nhận, thì nhánh này sẽ là nhóm chị em với Chordata (nếu Deuterostomiađơn ngành) hoặc nhóm chị em với các loài Bilateria khác, nhóm lại với nhau trong nhánh Centroneuralia (với Deuterostomia trở thành cận ngành).[1][4][5][6]

Mặc dù tính hợp lệ của nhánh phụ thuộc chủ yếu vào phát sinh loài, các nghiên cứu di truyền phân tử đã đề xuất các cụm tế bào sắc tố biểu hiện polyketide synthase (PKS) và sulfotransferase dưới dạng đồng hình (synapomorphy) của Xenambulacraria.[7]

Phát sinh loài sửa

Xenambulacraria (Cơ bản) sửa

Phát sinh loài sau đây giả định Deuterostomia là cận ngành, với Xenambulacraria căn cứ vào Bilateria.[6]

Bilateria
Xenambulacraria
Xenacoelomorpha

Xenoturbellida  

Acoelomorpha  

Ambulacraria

Echinodermata  

Hemichordata  

Centroneuralia

Chordata  

Protostomia

Ecdysozoa  

Spiralia  

Kimberella 

Xenambulacraria bên trong Deuterostomia sửa

Cây phát sinh loài sau đây giả định Deuterostomia là đơn ngành, với Xenambulacraria phát sinh bên trong Deuterostomia.

Bilateria
Deuterostomia
Xenambulacraria
Xenacoelomorpha

Xenoturbellida  

Acoelomorpha  

Ambulacraria

Echinodermata  

Hemichordata  

Chordata  

Protostomia

Ecdysozoa  

Spiralia  

Kimberella 

Hình ảnh sửa

Xem thêm sửa

Tham khảo sửa

  1. ^ a b c Bourlat, Sarah J.; Juliusdottir, Thorhildur; Lowe, Christopher J.; Freeman, Robert; Aronowicz, Jochanan; Kirschner, Mark; Lander, Eric S.; Thorndyke, Michael; Nakano, Hiroaki; Kohn, Andrea B.; Heyland, Andreas; Moroz, Leonid L.; Copley, Richard R.; Telford, Maximilian J. (2006). “Deuterostome phylogeny reveals monophyletic chordates and the new phylum Xenoturbellida”. Nature. 444 (7115): 85–88. Bibcode:2006Natur.444...85B. doi:10.1038/nature05241. ISSN 0028-0836. PMID 17051155. S2CID 4366885.
  2. ^ WoRMS (2021). C. L. Mah (biên tập). Thromidia Pope & Rowe, 1977”. World Asteroidea database. Cơ sở dữ liệu sinh vật biển. Truy cập ngày 1 tháng 12 năm 2021.
  3. ^ Bateson, William (ngày 1 tháng 1 năm 1885). “II. Note on the later stages in the development of Balanoglossus Kowalevskii (Agassiz), and on the affinities of the enteropneusta”. Proceedings of the Royal Society of London. 38 (235–238): 23–30.
  4. ^ Philippe, Hervé; Poustka, Albert J.; Chiodin, Marta; Hoff, Katharina J.; Dessimoz, Christophe; Tomiczek, Bartlomiej; Schiffer, Philipp H.; Müller, Steven; Domman, Daryl; Horn, Matthias; Kuhl, Heiner; Timmermann, Bernd; Satoh, Noriyuki; Hikosaka-Katayama, Tomoe; Nakano, Hiroaki; Rowe, Matthew L.; Elphick, Maurice R.; Thomas-Chollier, Morgane; Hankeln, Thomas; Mertes, Florian; Wallberg, Andreas; Rast, Jonathan P.; Copley, Richard R.; Martinez, Pedro; Telford, Maximilian J. (2019). “Mitigating Anticipated Effects of Systematic Errors Supports Sister-Group Relationship between Xenacoelomorpha and Ambulacraria”. Current Biology. 29 (11): 1818–1826.e6. doi:10.1016/j.cub.2019.04.009. hdl:21.11116/0000-0004-DC4B-1. ISSN 0960-9822. PMID 31104936. S2CID 155104811.
  5. ^ Marlétaz, Ferdinand (ngày 17 tháng 6 năm 2019). “Zoology: Worming into the Origin of Bilaterians”. Current Biology (bằng tiếng English). 29 (12): R577–R579. doi:10.1016/j.cub.2019.05.006. ISSN 0960-9822. PMID 31211978.Quản lý CS1: ngôn ngữ không rõ (liên kết)
  6. ^ a b Kapli, Paschalia; Natsidis, Paschalis; Leite, Daniel J.; Fursman, Maximilian; Jeffrie, Nadia; Rahman, Imran A.; Philippe, Hervé; Copley, Richard R.; Telford, Maximilian J. (ngày 19 tháng 3 năm 2021). “Lack of support for Deuterostomia prompts reinterpretation of the first Bilateria”. Science Advances (bằng tiếng Anh). 7 (12): eabe2741. Bibcode:2021SciA....7.2741K. doi:10.1126/sciadv.abe2741. ISSN 2375-2548. PMC 7978419. PMID 33741592.
  7. ^ Robertson, Helen E.; Sebe-Pedros, Arnau; Saudemont, Baptiste; Loe Mie, Yann; Zakrzewski, Ann; Grau-Bové, Xavier; Mailhe, Marie-Pierre; Schiffer, Philipp; Telford, Maximilian J.; Marlow, Heather (ngày 18 tháng 8 năm 2022). “Single cell atlas of Xenoturbella bocki highlights the limited cell-type complexity of a nonvertebrate deuterostome lineage”. BioRxiv (bằng tiếng Anh). doi:10.1101/2022.08.18.504214.

Liên kết ngoài sửa