Vetulicolia là một ngành tuyệt chủng[1][2] bao gồm một vài sinh vật kỷ Cambri. Cơ thể của chúng bao gồm hai phần; phần trước của chúng to tướng và được bịt bằng một cái "miệng" lớn và một hàng năm vật tròn mỗi bên đã được giải thích là mang - hoặc ít nhất là lỗ hở trong vùng lân cận của họng. Phần sau của chúng bao gồm bảy đoạn.

Vetulicolia
Thời điểm hóa thạch: Cambrian Stage 3–Middle Cambrian
Phân loại khoa học
Giới (regnum)Animalia
Phân giới (subregnum)Eumetazoa
Nhánh ParaHoxozoa
Nhánh Bilateria
Nhánh Nephrozoa
Liên ngành (superphylum)Deuterostomia
Ngành (phylum)Vetulicolia
Shu, et al. 2001
Các lớp và Chi

Phân loại sửa

Hệ sinh thái và lối sống sửa

Từ hình dáng bề ngoài giống như con nòng nọc, đôi là hình chiếc lá hoặc hình mái chèo và nhiều cấu trúc cơ thể sắp xếp khác nhau, người ta cho rằng tất cả các loài trong ngành Vetulicolia được phát hiện cho đến nay đều là những động vật bơi lội dành nhiều thời gian, nếu không muốn nói là tất cả , sống trong cột nước. Một số nhóm, như Chi Vetulicola, được sắp xếp hợp lý hơn (hoàn chỉnh với keels bụng) so với các nhóm khác, chẳng hạn như họ Didazoonidae giống nòng nọc.

Bởi vì tất cả loài Vetulicolia có miệng không có đặc điểm để cầm, nên người ta tự suy luận ra rằng chúng không phải là động vật ăn thịt. Vì các khe mang của chúng, nhiều nhà nghiên cứu coi Vetulicolia là động vật phù du. Các lớp trầm tích tụ trong ruột của các hóa thạch của chúng đã khiến một số người cho rằng chúng là nguồn thức ăn. Điều này bị tranh cãi, vì những thức ăn có xu hướng có ruột thẳng, trong khi chân sau của các loài Vetulicolia có hình xoắn ốc. Chúng tích cực bơi từ vùng đáy biển này sang vùng đáy biển khác, đồng thời bổ sung dinh dưỡng bằng cách ăn lọc.

Phân loại học và tiến hoá sửa

Như được đề xuất ban đầu, ngành bao gồm Didazoonidae (Didazoon, PomatrumXidazoon) và Vetulicolidae (Vetulicola và Banffia). Các nhóm khác có thể liên quan bao gồm Yunnozoan.

Vị trí phân loại của các loài Vetulicolia vẫn còn tranh cãi. Một nhà nghiên cứu đã lập luận rằng Vetulicolia có thể đại diện cho một nhánh bên xuất hiện sớm của các động vật trong liên ngành Deuterostomia, và điều này ngủ ý rằng sự phân đoạn ở Cephalochordata và Vertebrata có thể bắt nguồn từ tổ tiên chung của ProtostomiaDeuterostomia. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu đã miêu tả Skeemella từ Giữa Kỷ Cambri của Utah coi nó có mối quan hệ với Vetulicolia, nhưng cũng có các đặc điểm của Arthropoda, giờ đó đó gây nhầm lẫn việc gán Vetulicolia với Deuterostomia.

Dominguez & Jefferies đã lập luận, dựa trên phân tích hình thái học, rằng Vetulicolia (và theo ngụ ý, các loài Vetulicolia khác) là một loài Urochordata, và có lẽ một loài ấu trùng thuộc nhóm thân. Một số người đặt câu hỏi về mối liên quan giữa Tunicata với Larvacean (một lớp của phân ngành Sống đuôi), vì không có bằng chứng về sự phân khúc ở ở Tunicata, ấu trùng hoặc trưởng thành, có thể so sánh với sự phân đoạn ở Vetulicolia, rằng hậu môn của các loài Tunicata nằm trong tâm nhĩ, trong khi hậu môn của loài Vetulicolia nằm ở đầu cuối của đầu đuôi, và có lẽ quan trọng nhất: không có ống siphon toàn phần, hoặc cấu trúc tương tự được thấy ở các Vetulicolia. Tuy nhiên, nghiên cứu gần đây đã xác nhận một vị trí với Tunicata đối với Vetulicolia.

Đơn ngành của Deuterostomia không được ủng hộ mạnh mẽ. Nếu các Deuterostomia lại cận ngành, các khí hậu có thể có ở tổ tiên chung của các loài động vật Bilateria và Vetulicolia có thể là động vật miệng nguyên sinh nhóm thân giữa các khe hầu của hầu họng của tổ tiên. Nếu đúng như vậy, banffia có vẻ như không có khe hầu họng, có thể liên quan chặt chẽ hơn đến Protostomia nhóm- đỉnh hơn các nhóm khác.

Tham khảo sửa

  1. ^ D.G. Shu & Conway Morris, S., Han, J., Chen, L., Zhang, X.-L., Zhang, Z.-F., Liu, H.-Q., Li, Y., and Liu, J.-N. (2001), “Primitive Deuterostomes from the Chengjiang Lagerstätte (Lower Cambrian, China)” (PDF), Nature, 414 (6862): 419–424, doi:10.1038/35106514, PMID 11719797, Bản gốc (PDF) lưu trữ ngày 15 tháng 12 năm 2018, truy cập ngày 15 tháng 12 năm 2013Quản lý CS1: sử dụng tham số tác giả (liên kết)
  2. ^ Briggs, D., Lieberman, B., Halgedahl, S. and Jarrard, R. (2005), A new metazoan from the Middle Cambrian of Utah and the nature of Vetulicolia. Palaeontology 48: 681-686.
  3. ^ doi:10.1111/j.1475-4983.2011.01034.x
    Hoàn thành chú thích này
  4. ^ Caron, (2005-2006), Bannfia constricta, a putative vetulicolid from the Middle Cambrian Burgess Shales [1] Lưu trữ 2011-07-06 tại Wayback Machine

Xem thêm sửa

Liên kết ngoài sửa