Vetulicolida là một lớp trong hai lớp của ngành Vetulicolia. Nó chứa một bộ là Vetulicolata và được chia thành hai họ VetulicolidaeDidazoonidae.[1]

Vetulicolida
Phân loại khoa học
Giới (regnum)Animalia
Ngành (phylum)Vetulicolia
Lớp (class)Vetulicolida
Chen & Zhoa, 1997
Bộ (ordo)†Vetulicolata
Hou & Bergström, 1997
Loài điển hình
Vetulicola cuneata
Hou, 1987
Các họ

Tham khảo sửa

  1. ^ Aldridge, Richard J.; Xian-Guang, Hou; Siveter, David J.; Siveter, Derek J.; Gabbott, Sarah E. (2007). “The systematics and phylogenetic relationships of vetulicolians”. Palaeontology. 50 (1): 131–168. doi:10.1111/j.1475-4983.2006.00606.x.