Vetulicola cuneata ("Wedged-shaped ancient dweller") là một loài điển hình thuộc chi Vetulicola, sinh sống tại đầu kỷ Cambri. Là một loài trong liên ngành động vật miệng thứ sinh từ Đá phiến Maotianshan thuộc Trung Quốc.

Vetulicola cuneata
Thời điểm hóa thạch: Cambrian Stage 3 kỷ Cambri Giai đoạn 3
Hai mẫu vật thuộc Vetulicola cuneata, với một loài khác, Vetulicola rectangulata (trên).
Phân loại khoa học
Giới (regnum)Animalia
Ngành (phylum)Vetulicolia
Lớp (class)Vetulicolida
Bộ (ordo)Vetulicolata
Họ (familia)Vetulicolidae
Chi (genus)Vetulicola
Loài (species)Vetulicola cuneata
Danh pháp hai phần
Hou, 1987

Nguồn sửa

  • Butterfield, Nicholas J. 2003. Exceptional Fossil Preservation and the Cambrian Explosion. Integrative and Comparative Biology. 43(1):166-177. [1] - URL retrieved June 22, 2006
  • Dominguez, Patricio and Jefferies, Richard. 2003. Fossil evidence on the origin of appendicularians. International Urochordate Meeting 2003. Abstract at [2] - URL retrieved June 22, 2006
  • LUO, Huilin, FU, Xiaoping, HU, Shixue, LI, Yong, CHEN, Liangzhong, YOU, Ting and LIU, Qi. 2005. New Vetulicoliids from the Lower Cambrian Guanshan Fauna, Kunming. Abstract at [3][liên kết hỏng] - URL retrieved June 30, 2008
  • Shu, D.-G., Conway Morris, S., Han, J., Chen, L., Zhang, X.-L., Zhang, Z.-F., Liu, H.-Q., Li, Y., and Liu, J.-N. 2001. Primitive Deuterostomes from the Chengjiang Lagerstätte (Lower Cambrian, China), Nature, 414:419-424. (November 11, 2001). Abstract at [4]. - URL retrieved June 30, 2008
  • Shu, Degan. 2003. A paleontological perspective of vertebrate origin. Chinese Science Bulletin, Vol. 48 No. 8 725-735. April, 2003. Abstract at [5] Lưu trữ 2008-12-11 tại Wayback Machine - URL retrieved June 30, 2008

Xem thêm sửa

Liên kết ngoài sửa