Vetulicola là một chi tuyệt chủng của động vật biển từ kỷ Cambri của Trung Quốc. Nó là chi cùng tên với ngành Vetulicolia, kết luận không chắc chắn với mối quan hệ của nó, nhưng có lẽ nó có mối quan hệ chặt chẽ với Deuterostomia.[1][2]

Vetulicola
Thời điểm hóa thạch: Cambrian Stage 3
Vetulicola rectangulataV. cuneata
Phân loại khoa học
Giới (regnum)Animalia
Ngành (phylum)Vetulicolia
Lớp (class)Vetulicolida
Bộ (ordo)Vetulicolata
Họ (familia)Vetulicolidae
Chi (genus)Vetulicola
Hou, 1987
Loài

Đến nay, chi này có 5 loài được đề xuất và miêu tả. Loài phát hiện gần đây nhất trong chi này là Vetulicolia longbaoshanensis, được Yang và cộng sự đặt tên vào năm 2010.

Từ nguyên sửa

Vetulicola là một từ ghép trong tiếng Latinh vetuli, nghĩa là "già, cũ" hoặc "cổ đại" và cola, nghĩa là "cư dân" (một loài động vật sống ở hoặc cư trú tại một nơi).[3]

Tham khảo sửa

  1. ^ García-Bellido, Diego C; Paterson, John R (2014). “A new vetulicolian from Australia and its bearing on the chordate affinities of an enigmatic Cambrian group”. BMC Evolutionary Biology. 14: 214. doi:10.1186/s12862-014-0214-z. PMC 4203957. PMID 25273382.
  2. ^ Li Y., Williams M., Harvey THP., Wei F., Zhao Y., Guo J., Gabbott S., Fletcher T., Hou X., Cong P. 2020. Symbiotic fouling of Vetulicola, an early Cambrian nektonic animal. Communications Biology 3:1–9. DOI: 10.1038/s42003-020-01244-1.
  3. ^ "Vetulicolians - are they deuterostomes? chordates?"
  • Butterfield, Nicholas J. 2003. Exceptional Fossil Preservation and the Cambrian Explosion. Integrative and Comparative Biology. 43(1):166-177. [1] - URL retrieved ngày 22 tháng 6 năm 2006
  • Dominguez, Patricio and Jefferies, Richard. 2003. Fossil evidence on the origin of appendicularians. International Urochordate Meeting 2003. Abstract at [2] - URL retrieved ngày 22 tháng 6 năm 2006
  • LUO, Huilin, FU, Xiaoping, HU, Shixue, LI, Yong, CHEN, Liangzhong, YOU, Ting and LIU, Qi. 2005. New Vetulicoliids from the Lower Cambrian Guanshan Fauna, Kunming. Abstract at [3][liên kết hỏng] - URL retrieved ngày 30 tháng 6 năm 2008
  • Shu, D.-G., Conway Morris, S., Han, J., Chen, L., Zhang, X.-L., Zhang, Z.-F., Liu, H.-Q., Li, Y., and Liu, J.-N. 2001. Primitive Deuterostomes from the Chengjiang Lagerstätte (Lower Cambrian, China), Nature, 414:419-424. (ngày 11 tháng 11 năm 2001). Abstract at [4]. - URL retrieved ngày 30 tháng 6 năm 2008
  • Shu, Degan. 2003. A paleontological perspective of vertebrate origin. Chinese Science Bulletin, Vol. 48 No. 8 725-735. April, 2003. Abstract at [5] Lưu trữ 2008-12-11 tại Wayback Machine - URL retrieved ngày 30 tháng 6 năm 2008

Liên kết ngoài sửa