Mở trình đơn chính

Chi (định hướng)

trang định hướng Wikimedia
(đổi hướng từ Chi)

Chi trong tiếng Việt có thể hiểu theo các nghĩa sau: