Chi (định hướng)

trang định hướng Wikimedia
(Đổi hướng từ Chi)

Chi trong tiếng Việt có thể hiểu theo các nghĩa sau:

Chi (giải phẫu) để chỉ bộ phận tay và/hoặc chân của cơ thể động vật bậc cao.