Ngành (định hướng)

trang định hướng Wikimedia
(Đổi hướng từ Ngành)

Ngành có thể là để chỉ:

Xem thêm sửa