Livistoninae là một phân tông trong họ Arecaceae, bao gồm 12-13 chi với khoảng 270 loài cọ lá quạt.

Livistoninae
Livistona-chinensis.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum)Plantae
(không phân hạng)Angiospermae
(không phân hạng)Monocots
(không phân hạng)Commelinids
Bộ (ordo)Arecales
Họ (familia)Arecaceae
Phân họ (subfamilia)Coryphoideae
Tông (tribus)Trachycarpeae
Phân tông (subtribus)Livistoninae
Saakov, 1954
Chi điển hình
Livistona
R.Br., 1810
Các chi
6-7. Xem bài.

Các chiSửa đổi

  1. Johannesteijsmannia H. E. Moore, 1961 (bao gồm cả Teysmannia): 4 loài. Phân bố: Rừng mưa nhiệt đới nam Thái Lan, Malaysia, Indonesia.
  2. Lanonia A.J.Hend. & C.D.Bacon, 2011: 13 loài. Phân bố: Nam Trung Quốc qua Đông Dương tới Java.
  3. Licuala Wurmb, 1780 (bao gồm cả Dammera, Pericycla): 153 loài. Phân bố: Rừng mưa nhiệt đới ở miền nam Trung Quốc, Đông Nam Á, Himalaya, New Guinea và các đảo ở tây Thái Bình Dương.
  4. Livistona R. Br., 1810 (bao gồm cả Saribus[1]?, Wissmannia): 28 loài (khi không tính Saribus spp.). Phân bố: Đông Nam Á, đông nam Trung Quốc, Nhật Bản, Australia, sừng châu Phi.
  5. Pholidocarpus Blume, 1830: 6 loài. Phân bố: Đông Nam Á.
  6. Pritchardiopsis Becc., 1910: 1 loài (Pritchardiopsis jeanneneyi) được GRIN công nhận. Tuy nhiên, IPNI và The Plant List lại coi là danh pháp đồng nghĩa của Saribus jeanneneyi (Becc.) Bacon & W.J.Baker, lấy theo kết quả nghiên cứu của Bacon và Baker (2011)[2]. Phân bố: New Caledonia.
  7. Saribus Blume, 1836[1][2]: 7 loài (nếu không tính Pritchardiopsis jeanneneyi). Phân bố: Đông Nam Á và Papuasia.

Chú thíchSửa đổi

  1. ^ a ă The Plant List coi Saribus là tên chi hợp lệ, trong khi GRIN cho là đồng nghĩa của Livistona.
  2. ^ a ă Bacon C. D. & Baker W. J. (2011). Saribus resurrected. Palms; Journal of the International Palm Society 55(3):109-116.

Tham khảoSửa đổi