Ly Kiều Vân (sinh năm 1976) là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XIII, thuộc đoàn đại biểu Quảng Trị,[1] khóa XII[2].

Tham khảoSửa đổi