Máy bay quân sự

Bất kỳ máy bay cánh cố định hoặc cánh quay nào được vận hành bởi một lực lượng quân sự

Một máy bay quân sự là bất kỳ máy bay cánh cố định hoặc cánh quay mà được một lực lượng quân sự sử dụng. Những thể loại chung bao gồm:

F-111 của Không lực Úc do Mỹ sản xuất lần đầu năm 1967
Su-24 của Liên Xô sx lần đầu năm 1974

Các danh sách máy bay quân sự sửa

 
Dassault Rafale của Không lực Pháp
 
F-16 thuộc Không quân Hoàng gia Na Uy quay về sau khi thực hiện nhiệm vụ. Những chiếc F-16 của Na Uy và Không quân Hoàng gia Hà Lan là một phần của Lực lượng Hỗ trợ An ninh Quốc tế (ISAF) của NATO tại miền nam Afghanistan, 2006.

Những hệ thống tên gọi máy bay quân sự sửa

Xem thêm sửa

Tham khảo và liên kết ngoài sửa

Tham khảo sửa