Mã Morse hay mã Moóc-xơ là một loại mã hóa ký tự dùng để truyền các thông tin điện báo trong những năm 1870-1967. Mã Morse dùng một chuỗi đã được chuẩn hóa gồm các phần tử dài và ngắn để biểu diễn các chữ cái, chữ số, dấu chấm, và các ký tự đặc biệt của một thông điệp. Các phần từ ngắn và dài có thể được thể hiện bằng âm thanh, các dấu hay gạch, hoặc các xung, hoặc các ký hiệu tường được gọi là "chấm" và "gạch" hay "dot" và "dash" trong tiếng Anh

Chữ thay thế
Bảng mã Morse

Vào ngày 6 tháng 1 năm 1838, hệ thống điện tín sử dụng mã hóa Morse (hay còn gọi là mã Moóc-xơ) đã được công bố lần đầu tiên tại Morristown, New Jersey. Đây là một thiết bị sử dụng xung điện để truyền tải tín hiệu liên lạc đã được mã hóa qua đường dây điện.

Người phát minh ra phương thức điện tín bằng mã Morse chính là họa sĩ người Mỹ, Samuel Finley Breese Morse (phát minh này được đặt theo tên của ông)

Phát minh này nhằm giúp cho ngành viễn thông và được xem như là bước cơ bản cho ngành thông tin số. Từ ngày 1 tháng 2 năm 1999, tín hiệu Morse đã bị loại bỏ trong ngành thông tin hàng hải để thay vào đó là một hệ thống vệ tinh.

Tín hiệu có thể được chuyển tải thông qua tín hiệu radio thường xuyên bằng việc bật & tắt (sóng liên tục) một xung điện qua một cáp viễn thông, một tín hiệu cơ hay ánh sáng.

Để dùng cho tiếng Việt, các chữ cái đặc biệt và dấu được mã hoá theo quy tắc:

 = AA
Ă = AW
Ô = OO
Ê = EE
Đ = DD
ƯƠ= UOW
Ư = UW
Ơ = OW
Sắc = S
Huyền = F
Hỏi = R
Ngã = X
Nặng = J

một số mật mã mới (BV99): dấu "=": -...-:(bắt đầu bản điện); dấu "+":.-.-.-.(kết thúc bản điện); "ch": có bản điện số; "eng":có bản điện chữ;

Qua mật mã Morse nội dung có thể gửi đi bằng nhiều dụng cụ khác nhau, chẳng hạn như khói lửa, đèn pin và máy điện tín.

Trong máy điện tín, cái chìa khóa được đánh lên- đánh xuống, tạo nên những tín hiệu bằng điện, những tín hiệu điện này được gửi đi qua đường dây thép, và từ đó người nhận có thể chuyển ra “Thư tín”.

Mật mã Morse rất được thịnh hành vào cuối thế kỷ 18 và đầu thế kỷ 19, đặc biệt đã gây ảnh hưởng rất lớn trong các cuộc chiến vào thời đó, như Nội Chiến Mỹ Quốc, chiến tranh Nhật Bản và Liên Xô.

Ngày nay, do khoa học kỹ thuật ngày càng phát triển, với hệ thống điện tín viễn thông hiện đại, mật mã Morse không còn được thịnh hành, thay vào đó Morse được dùng trong việc giải trí và trong các trò chơi…

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi