Tầm Các Khuyếngiản thể: 寻阁劝; phồn thể: 尋閣勸; bính âm: Xún Géquàn, 778-809) hựu danh Tân Giác Khuyến (新覺勸), là con của Hiếu Hoàn vương Dị Mâu Tầm, là một quốc vương Nam Chiếu. Tầm Các Khuyến tại vị từ năm 808 đến 809. Năm 808, Dị Mâu Tầm qua đời, Tầm Các Khuyến kế vị. Tầm Các Khuyến tự xưng Phiếu Tín (驃信, nghĩa là "vua người Bạch"[1]). Năm sau, Tầm Các khuyến qua đời, thụy hiệu là Hiếu Huệ Vương. Trường tử là Khuyến Long Thịnh kế vị.

Mông Hiếu Huệ Vương
蒙孝惠王
Quốc vương nước Nam Chiếu
Vua nước Nam Chiếu
Trị vì808-809
Tiền nhiệmMông Hiếu Hoàn Vương
Kế nhiệmMông U Vương
Thông tin chung
Sinh778
Mất809
Nam Chiếu
Tên đầy đủ
Tầm Các Khuyến(尋閣勸)
Niên hiệu
Ứng Đạo (應道)
Thụy hiệu
Hiếu Huệ Vương (孝惠王)
Tông thất họ Mông
Tôn giáoPhật giáo

Tầm Các Khuyến cần quyền trong 2 năm, cải nguyên Ứng Đạo. Ông cho tu kiến Thiện Xiển phủ (nay thuộc Côn Minh) làm Đông Kinh, còn Đại Lý là Tây Kinh. Tầm Các Khuyến từ nhỏ đã theo thầy là Trịnh Hồi để học tập văn hóa Hán nên có tài nghệ thâm sâu về Hán tự.

Niên hiệu

sửa

Tham khảo

sửa
  1. ^ “骠信_骠信介绍_历史知识_词典网” (bằng tiếng Trung).