Mạnh Mẫu (chữ Hán: 孟卯, tiếng Shan: Möngmao / Mường Mao) là một nhà nước của người Shan từng tồn tại từ khoảng thế kỷ 10 đến giữa thế kỷ 15 ở vùng biên giới Myanma - Thái Lan - Trung Quốc ngày nay, với trung tâm chính trị có lẽ là ở vị trí của thành phố Thụy Lệ. Mong là cách phát âm trong tiếng Shan của mường. Ở đây có nậm Mao chảy qua. Mong Mao nổi lên khi có khoảng trống quyền lực do vương quốc Đại Lý ở Vân Nam rơi vào tay người Mông Cổ vào năm 1254. Năm 1448, Mong Mao bị các lực lượng của nhà Minh, Heokam và thế lực khác diệt.

Lịch sửSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

  • Daniels, Christian (2006) "Historical memories of a Chinese adventurer in a Tay chronicle; Usurpation of the throne of a Tay polity in Yunnan, 1573-1584," International Journal of Asian Studies, 3, 1 (2006), pp. 21–48.
  • Elias, N. (1876) Introductory Sketch of the History of the Shans in Upper Burma and Western Yunnan. Calcutta: Foreign Department Press. (Recent facsimile Reprint by Thai government in Chiang Mai University library).
  • Jiang Yingliang (1983) Daizu Shi [History of the Dai ethnicity], Chengdu: Sichuan Renmin Chubanshe.
  • Kazhangjia, Z. (1990). "Hemeng gumeng: Meng Mao gudai zhuwang shi [A History of the Kings of Meng Mao]." In Meng Guozhanbi ji Meng Mao gudai zhuwang shi [History of Kosampi and the kings of Meng Mao]. Gong Xiao Zheng. (tr.) Kunming, Vân Nam, Yunnan Minzu Chubanshe.
  • Liew, Foon Ming. (1996) "The Luchuan-Pingmian Campaigns (1436-1449): In the Light of Official Chinese Historiography". Oriens Extremus 39/2, pp. 162–203.
  • Sai Kam Mong (2004) The History and Development of the Shan Scripts, Chiang Mai; Silkworm Books.
  • Wade, Geoff (1996) "The Bai Yi Zhuan: A Chinese Account of Tai Society in the 14th Century," 14th Conference of the International Association of Historians of Asia (IAHA), Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand
  • Wade, Geoff. tr. (2005) Southeast Asia in the Ming Shi-lu: an open access resource, Singapore: Asia Research Institute and the Singapore E-Press, National University of Singapore, http://epress.nus.edu.sg/msl/
  • Witthayasakphan, Sompong and Zhao Hong Yun (translators and editors) (2001) Phongsawadan Muang Tai (Khreua Muang ku muang), Chiang Mai: Silkworm. (Translation of Mong Mao chronicle into the Thai language)