MOA-2011-BLG-262L là một thiên thể có tính chất không chắc chắn với một thiên thể đồng hành quay quanh quỹ đạo, được phát hiện thông qua sự kiện vi thấu kính hấp dẫn MOA-2011-BLG-262 trong chòm sao Nhân Mã. Có hai model fit khác nhau - một thiên thể với ~32 MJ, có lẽ là một hành tinh lang thang, ở khoảng cách khoảng 0,56 kilôparsec (1.800 năm ánh sáng) và quay quanh bởi một ngoại mặt trăng ~047 M🜨; hoặc một thiên thể với ~0,11 M, có lẽ là một ngôi sao lùn đỏ, ở khoảng cách khoảng 7,2 kilôparsec (23.000 năm ánh sáng), và được quay quanh bởi một hành tinh ~17 M🜨. Nhóm khám phá coi khả năng thứ hai có nhiều khả năng xảy ra hơn.[2][3]

MOA-2011-BLG-262L

Minh họa cho thấy hai model của hệ MOA-2011-BLG-262L
Dữ liệu quan sát
Kỷ nguyên J2000      Xuân phân J2000
Chòm sao Cung Thủ[1]
Xích kinh 18h 00m 23.48s[2]
Xích vĩ −31° 14′ 42.93″[2]
Trắc lượng học thiên thể
Khoảng cách~1,800 or ~23,000 ly
(~560 or ~7,200[2] pc)
Chi tiết [2]
Khối lượng011+021
−006
 M
Khối lượng3.2 MJup
Cơ sở dữ liệu tham chiếu
SIMBADdữ liệu
Hệ hành tinh MOA-2011-BLG-262L [2]
Thiên thể đồng hành
(thứ tự từ ngôi sao ra)
Khối lượng Bán trục lớn
(AU)
Chu kỳ quỹ đạo
(ngày)
Độ lệch tâm Độ nghiêng Bán kính
b ~17 hoặc ~0.47 M🜨 ~0.95 hoặc ~0.13

Xem thêm sửa

Tham khảo sửa

  1. ^ “Finding the constellation which contains given sky coordinates”. djm.cc. 2 tháng 8 năm 2008.
  2. ^ a b c d e f Bennett, D.P.; Batista, V.; và đồng nghiệp (13 tháng 12 năm 2013). “A Sub-Earth-Mass Moon Orbiting a Gas Giant Primary or a High Velocity Planetary System in the Galactic Bulge”. The Astrophysical Journal. 785 (2): 155. arXiv:1312.3951. Bibcode:2014ApJ...785..155B. doi:10.1088/0004-637X/785/2/155. S2CID 118327512.
  3. ^ Clavin, Whitney (10 tháng 4 năm 2014). “Faraway Moon or Faint Star? Possible Exomoon Found”. NASA. Lưu trữ bản gốc ngày 12 tháng 4 năm 2014. Truy cập ngày 19 tháng 2 năm 2023.