Mai Xuân Hùng (sinh ngày 8 tháng 4 năm 1955) là một chính trị gia người Việt Nam. Ông từng là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 13 nhiệm kì 2011-2016 thuộc đoàn đại biểu tỉnh Hậu Giang, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội khóa 13.[1]

Mai Xuân Hùng
Chức vụ
Nhiệm kỳ2011 – 2016
Thông tin chung
Sinh8 tháng 4, 1955 (68 tuổi)
Liên Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hoá
Đảng chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam
Học vấn

Xuất thân sửa

Ông sinh ngày 8 tháng 4 năm 1955, người dân tộc Kinh, không theo tôn giáo nào. Ông có quê quán ở xã Liên Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hoá.

Giáo dục sửa

Ông có trình độ học vấn là Tiến sỹ kinh tế, Cử nhân ngoại ngữ, Cử nhân kinh tế.

Ông có trình độ lí luận chính trị là Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội.

Sự nghiệp sửa

Ông gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày 26/12/1992.

Ông từng là Đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2004-2011.

Ông từng là Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 12 nhiệm kì 2007-2011.

Ông là Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 13 nhiệm kì 2011-2016 thuộc đoàn đại biểu tỉnh Hậu Giang, đồng thời là Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội khóa 13 (Đại biểu chuyên trách Trung ương), làm việc ở Ủy ban Kinh tế của Quốc hội - 37 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội.

Tham khảo sửa

  1. ^ “Thông tin đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 13”. Quốc hội Việt Nam. Bản gốc lưu trữ ngày 23 tháng 12 năm 2017. Truy cập ngày 20 tháng 12 năm 2017.

Liên kết ngoài sửa