Ủy ban Kinh tế của Quốc hội (Việt Nam)

Cơ quan trực thuộc Quốc hội Việt Nam

Ủy ban Kinh tế của Quốc hội là cơ quan giám sát kinh tế của Quốc hội, đồng thời thảo luận sửa đổi về các bộ Luật, Nghị quyết liên quan đến Kinh tế trước khi dự thảo trình Quốc hội.[1]

Ủy ban Kinh tế
Quốc hội Việt Nam


Quốc kỳ Việt Nam


Quốc huy Việt Nam

Khóa thứ XV
(2021 - tới nay)
Thành viên
Chủ nhiệm Vũ Hồng Thanh
Phó Chủ nhiệm Nguyễn Ngọc Bảo
Nguyễn Minh Sơn
Đoàn Thị Thanh Mai
Nguyễn Đình Việt
Cơ cấu tổ chức
Cơ quan chủ quản Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Cấp hành chính Cấp Nhà nước
Văn bản Ủy quyền Hiến pháp Cộng hòa
Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
Quy định-Luật tổ chức Luật Tổ chức Quốc hội
Bầu bởi Quốc hội
Phương thức liên hệ
Trụ sở
Địa chỉ Tòa nhà Quốc hội, số 2 đường Độc Lập, phường Quán Thánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
Trang web Ủy bản kinh tế

Ủy ban thường công bố Báo cáo kinh tế vĩ mô hăng năm với nhiệm vụ và định hướng phát triển Kinh tế đất nước với định chế của Đảng và Nhà nước.

Nhiệm vụ và chức năng sửa

Theo Luật Tổ chức Quốc hội 2014 quy định tại Điều 72 thì chức năng và quyền hạn của Ủy ban Kinh tế của Quốc hội gồm những nội dung sau:

Thẩm tra dự án luật, dự án pháp lệnh thuộc lĩnh vực quản lý kinh tế, tiền tệ, ngân hàng, hoạt động kinh doanh và các dự án khác do Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội giao.

Chủ trì thẩm tra chương trình, dự án, kế hoạch nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội; báo cáo của Chính phủ về việc thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội.

Giám sát việc thực hiện luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội thuộc lĩnh vực quản lý kinh tế, tiền tệ, ngân hàng, hoạt động kinh doanh; chủ trì giám sát hoạt động của Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ trong việc thực hiện chương trình, dự án, kế hoạch nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội và việc thực hiện chính sách kinh tế, tiền tệ, ngân hàng.

Giám sát văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, văn bản quy phạm pháp luật liên tịch giữa các cơ quan nhà nước có thẩm quyền ở trung ương hoặc giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền với cơ quan trung ương của tổ chức chính trị - xã hội thuộc lĩnh vực Ủy ban phụ trách.

Kiến nghị các vấn đề liên quan đến tổ chức, hoạt động của các cơ quan hữu quan và các vấn đề về quản lý kinh tế, tiền tệ, ngân hàng, hoạt động kinh doanh.

Danh sách Ủy viên sửa

Khóa XV sửa

Chủ nhiệm: Vũ Hồng Thanh, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Phó Chủ nhiệm:[2]

Khóa XIV sửa

Ủy ban Kinh tế Quốc hội Việt Nam khóa XIV nhiệm kì 2016-2021 có 42 thành viên:[3]

Chủ nhiệm: Vũ Hồng Thanh, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Phó Chủ nhiệm:

Khóa XIII sửa

Chủ nhiệm: Nguyễn Văn Giàu, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội

Phó chủ nhiệm:

Khóa XII sửa

Chủ nhiệm: Hà Văn Hiền, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội

Phó chủ nhiệm:

Vụ Kinh tế sửa

Vụ Kinh tế có trách nhiệm: tham mưu, giúp việc Ủy ban về các công việc chuyên môn của Ủy ban và của Thường trực Ủy ban; chủ động nghiên cứu, đề xuất với Lãnh đạo Ủy ban những vấn đề về thực hiện chức năng, nhiệm vụ và các vấn đề có liên quan đến hoạt động của Ủy ban, chủ động phối hợp với các Vụ, đơn vị có liên quan của Văn phòng Quốc hội để phục vụ Ủy ban và Thường trực Ủy ban về mặt hành chính, quản trị và các công việc khác.

Vụ Kinh tế tổ chức thành 5 nhóm chuyên môn: 1 nhóm tham mưu phục vụ công việc chỉ đạo điều hành chung của Chủ nhiệm Ủy ban; công tác văn phòng của Ủy ban; 4 nhóm trực tiếp tham mưu phục vụ 4 Tiểu Ban:

  • Nhóm Tổng hợp Hành chính đơn thư
  • Nhóm Kinh tế Tổng hợp
  • Nhóm Kinh tế ngành
  • Nhóm Nông nghiệp và phát triển Nông thôn
  • Nhóm Thương mại Dịch vụ

Theo yêu cầu của Thường trực Ủy ban, Vụ trưởng Vụ Kinh tế phân công các Phó Vụ trưởng và chuyên viên trực tiếp tham mưu, phục vụ các Tiểu Ban và các thành viên trong Thường trực Ủy ban; chỉ đạo, điều hòa phối hợp các nhóm chuyên môn tham mưu, phục vụ hoạt động chung của Thường trực Ủy ban và Ủy ban.[4]

Chủ nhiệm Ủy ban qua các thời kỳ sửa

Thứ tự Họ tên Quốc hội khóa
1 Hà Văn Hiền Quốc hội khóa XII
2 Nguyễn Văn Giàu Quốc hội khóa XIII
3 Vũ Hồng Thanh Quốc hội khóa XIV
Quốc hội khóa XV

Tham khảo sửa

  1. ^ Giới thiệu Ủy ban kinh tế Lưu trữ 2014-09-25 tại Wayback Machine, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Việt Nam.
  2. ^ “Phê chuẩn các Phó chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội”.
  3. ^ “Các thành viên Ủy ban Kinh tế Quốc hội khóa 14”. Quốc hội Việt Nam. Bản gốc lưu trữ ngày 20 tháng 9 năm 2017. Truy cập ngày 20 tháng 9 năm 2017.
  4. ^ [1]

Liên kết ngoài sửa