Cung: Mi giáng trưởng
Bộ khóa:
Âm giai:
Hợp âm:

Chất liệu sáng tác âm nhạc với cung chính là nốt Mi giáng, và thuộc thể trưởng. Bao gồm các nốt Mi giáng, Rê, Đô, Si giáng, La giáng, Sol, Fa và Mi giáng.

Vị trí âm giai Mi giáng trưởng trên phím Dương cầm.

Tác phẩm cổ điển viết ở cung này

sửa

Tác phẩm khác viết ở cung này

sửa
  Thể nhạc
Cổ điển
Trưởng tự nhiên
Trưởng hòa âm
Trưởng giai điệu
Thứ tự nhiên
Thứ hòa âm
Thứ giai điệu
Trung cổ
Ionian
Dorian
Phrygian
Lydian
Mixolidian
Aeolian
Hiện đại
Bán cung
Toàn cung
Blues
Ngũ cung
Trung hoa
Nhật bản
Tây nguyên VN
 
Nốt nhạc chính của bản nhạc hoặc đoạn nhạc, rơi vào một âm thanh trong 12 âm của phím Dương cầm, và nốt nhạc chính này được gọi là Cung chính của tác phẩm âm nhạc.
Vì có sự đồng âm nên cung nhạc sẽ mang một tên nốt trong 17 tên nốt khác nhau.

Nốt nhạc chính cũng là Bậc I (Tonic) của âm giai.


Tham khảo

sửa