Monoid cùng với magma (toán học), nhóm, nửa nhóm là các cấu trúc đại số cơ bản và nhỏ hơn các cấu trúc vành, trường.

Định nghĩaSửa đổi

Một tập hợp khác rỗng   được trang bị một phép toán hai ngôi   là một monoid nếu và chỉ nếu

  •   (tính kết hợp),
  •   (đồng nhất)

Mọi nhóm đại số đều là một monoid nhưng điều ngược lại không đúng.

Xem thêmSửa đổi

NguồnSửa đổi

[1]

Tham khảoSửa đổi