Monoid cùng với magma (toán học), nhóm, nửa nhóm là các cấu trúc đại số cơ bản và nhỏ hơn các cấu trúc vành, trường. So với nhóm, nó bỏ đi tiên đề về sự tồn tại của phần tử nghịch đảo. Một monoid cũng được gọi là một vị nhóm.

Định nghĩaSửa đổi

Một tập hợp khác rỗng   được trang bị một phép toán hai ngôi   và một phần tử đơn vị   được gọi là một monoid nếu và chỉ nếu

  •   (tính kết hợp),
  •   (đồng nhất)

Mọi nhóm đại số đều là một monoid nhưng điều ngược lại không đúng.

Xem thêmSửa đổi

NguồnSửa đổi

[1]

Tham khảoSửa đổi