Nhóm

trang định hướng Wikimedia

Nhóm có thể đề cập đến:

Toán học sửa

Hóa học sửa

Xã hội sửa

  • Nhóm xã hội: nhóm những người liên kết với nhau bởi các dấu hiệu hình thức hoặc bản chất, chia sẻ cùng những mục tiêu và quy chuẩn.
  • Nhóm tộc người: tập hợp người liên kết với nhau bởi các đặc tính xã hội như di sản văn hóa, nguồn gốc chung, lịch sử, nơi ở, ngôn ngữ, phương ngữ, tôn giáo, thần thoại, nghi lễ, ẩm thực, phong cách trang phục, đặc điểm cơ thể.
  • Tổ chức: tập hợp người gắn kết nhau bởi một số quan hệ xã hội nhất định
  • Nhóm nhạc: tập hợp những người cùng phối hợp với nhau biểu diễn các tiết mục âm nhạc
  • Siêu nhóm nhạc: ban nhạc bao gồm những thành viên đã từng nổi tiếng trong vai trò solo hay ban nhạc
  • Nhóm lợi ích: tập hợp các cá nhân, tổ chức cùng chia sẻ một mối quan tâm chung và cùng nhau thúc đẩy các mục tiêu đó
  • Nhóm ngôn ngữ

Thiên văn học sửa

Sinh học sửa

  • Nhóm thân cây: nhóm cận ngành thể hiện các quá trình tiến hóa của các nhánh sinh vật
  • Nhóm chỏm cây: nhóm đơn ngành chứa tổ tiên chung gần nhất của tất cả các sinh vật còn tồn tại và được xem xét trong nhóm đó, cùng tất cả các hậu duệ của tổ tiên chung này.
  • Nhóm máu

Khác sửa

Xem thêm sửa