Nhóm (bảng tuần hoàn)

Nhóm tuần hoàn là khái niệm để chỉ nhóm các nguyên tố được xếp thành 1 hàng dọc trong bảng tuần hoàn. Các nguyên tố thuộc 1 nhóm có cùng số electron hóa trị và vì thế có cùng tính chất hóa học. Hiện tại có tổng cộng 18 nhóm, trong đó có 8 nhóm chính (nhóm 1 - 2 và nhóm 13 - 18), 10 nhóm phụ 3 - 12. Trong mỗi nhóm, từ trên xuống dưới: số nguyên tử tăng, độ âm điện tăng, tính kim loại giảm.

Các nhóm trong bảng tuần hoàn

sửa
Nhóm mới IUPAC Tên gọi Nhóm chính/phụ Nhóm cũ
1 Nhóm nguyên tố 1 (nhóm kim loại kiềm) chính IA
2 Nhóm nguyên tố 2 (nhóm kim loại kiềm thổ) chính IIA
3 Nhóm nguyên tố 3 (nhóm scandium) phụ IIIB
4 Nhóm nguyên tố 4 (nhóm titanium) phụ IVB
5 Nhóm nguyên tố 5 (nhóm vanadium) phụ VB
6 Nhóm nguyên tố 6 (nhóm crom) phụ VIB
7 Nhóm nguyên tố 7 (nhóm mangan) phụ VIIB
8 Nhóm nguyên tố 8 (nhóm sắt) phụ VIIIB
9 Nhóm nguyên tố 9 (nhóm cobalt) phụ VIIIB
10 Nhóm nguyên tố 10 (nhóm nickel) phụ VIIIB
11 Nhóm nguyên tố 11 (nhóm đồng) phụ IB
12 Nhóm nguyên tố 12 (nhóm kẽm) phụ IIB
13 Nhóm nguyên tố 13 (nhóm bor) chính IIIA
14 Nhóm nguyên tố 14 (nhóm carbon silicon) chính IVA
15 Nhóm nguyên tố 15 (nhóm nitơ phosphor) chính VA
16 Nhóm nguyên tố 16 (nhóm oxygen) chính VIA
17 Nhóm nguyên tố 17 (nhóm halogen) chính VIIA
18 Nhóm nguyên tố 18 (nhóm khí hiếm) chính VIIIA

Ngoài ra còn có các nhóm Actininhóm Lanthan gồm các kim loại có tính chất hóa học giống nhau. Các nguyên tố chưa được tìm thấy có số thứ tự từ 121 đến 138 được xếp vào nhóm siêu Actini, chúng là những kim loại không bền và có tính phóng xạ.

Tham khảo

sửa