Mở trình đơn chính
Nhóm 6
Chu kỳ
4 24
Cr
5 42
Mo
6 74
W
7 106
Sg

Nhóm nguyên tố 6 là nhóm gồm 4 nguyên tố crom (Cr), molypden (Mo), vonfram (W) và seaborgi (Sg) trong bảng tuần hoàn, nhóm này còn có tên gọi khác là nhóm crom.


Các nhóm trong bảng tuần hoàn
123456789101112131415161718


Tham khảoSửa đổi