Nhóm nguyên tố 6

Nhóm 6
Chu kỳ
4 24
Cr
5 42
Mo
6 74
W
7 106
Sg

Nhóm nguyên tố 6 là nhóm gồm 4 nguyên tố crom (Cr), molypden (Mo), wolfram (W) và seaborgi (Sg) trong bảng tuần hoàn, nhóm này còn có tên gọi khác là nhóm crom.

Tham khảoSửa đổi