Nhóm 5
Chu kỳ
4 23
V
5 41
Nb
6 73
Ta
7 105
Db

Nhón nguyên tố 5 là nhóm gồm 4 nguyên tố vanadi (V), niobi (Nb), tantali (Ta) và dubni (Db) trong bảng tuần hoàn, nhóm này còn tên gọi khác là nhóm vanadi.

Tham khảo

sửa