Tranh khảm

(Đổi hướng từ Mosaic)

Mosaic là một tác phẩm nghệ thuật hoặc hình ảnh được làm từ việc tập hợp những mảnh nhiều màu sắc từ kính, đá hoặc các vật liệu khác. Nó thường được sử dụng trong trang trí cho vật dụng hoặc trang trí nội thất.

Chú thíchSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

  • Dunbabin, Katherine M. D. (1999). Mosaics of the Greek and Roman World. Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-00230-1.
  • Lowden, John (1997). Early Christian and Byzantine art. Phaidon.(for the section of Byzantium and Sicily)
  • Rentetzi, Efthalia (2009). “Un frammento inedito di S. Eufemia a Grado. Il pavimento musivo del Salutatorium”. Arte Cristiana (bằng tiếng Ý). tr. 51–52. Bản gốc lưu trữ ngày 4 tháng 4 năm 2010. Truy cập ngày 27 tháng 9 năm 2016.
  • Rentetzi, Efthalia (2000). “Le influenze mediobizantine nei mosaici dell'arcone della Passione della Basilica marciana”. Arte¦Documento (bằng tiếng Ý). XIV: 50–53.
  • Smith, D. J. (1983). “5”. Trong Martin Henig (biên tập). A Handbook of Roman Art. Phaidon. ISBN 0714822140.
  • Oddo, Giuseppe (2014). Decorazione a motivi geometrici vol. I. tr. Blurb.