Music Canada (với tên cũ là Hiệp hội Công nghiệp ghi âm Canada hay Canadian Recording Industry Association) là một tổ chức có trụ sở tại Toronto, Canada. Là một tổ chức phi lợi nhuận, Music Canada được thành lập vào ngày 9 tháng 4 năm 1963 với mục đích sản xuất, quảng bá và cấp chứng nhận doanh số đĩa thu âm cho các ấn hành nhạc tại Canada.

Chứng nhận doanh số đĩa thu âm sửa

Album sửa

Chứng nhận Trước ngày 1 tháng 5 năm 2008[1] Kể từ ngày 1 tháng 5 năm 2008[1]
  Vàng 50.000 40.000
  Bạch kim 100.000 80.000
  Kim cương 1.000.000 800.000

Đĩa đơn sửa

Dạng thường (CD, vinyl...) sửa

Chứng nhận Trước tháng 2 năm 1982[2] Trước tháng 9 năm 2002 và sau tháng 2 năm 1982[2] Sau tháng 9 năm 2002
  Vàng 75.000 50.000 5.000
  Bạch kim 150.000 100.000 10.000

Dạng tải từ mạng xuống sửa

Chứng nhận Trước tháng 1 năm 2007[3] Trước tháng 3 năm 2010 và sau tháng 1 năm 2007[C][4] Sau tháng 5 năm 2010[4]
  Vàng 10.000 20.000 40.000
  Bạch kim 20.000 40.000 80.000

Dưới dạng tải nhạc chuông sửa

Chứng nhận Doanh số[1]
  Vàng 20.000
  Bạch kim 40.000

Video sửa

Chứng nhận Doanh số[1]
  Vàng 5.000
  Bạch kim 10.000

Xem thêm sửa

Tham khảo sửa

  1. ^ a b c d Music Canada. “Certification Definitions”. Music Canada. Bản gốc lưu trữ ngày 26 tháng 9 năm 2012. Truy cập ngày 24 tháng 7 năm 2011.
  2. ^ a b CRIA Reports 46% Rise for Disk Certifications. Billboard magazine. ngày 27 tháng 2 năm 1982. Truy cập ngày 24 tháng 7 năm 2011.
  3. ^ “Gold & Platinum Certifications: March - August 2006”. CRIA. Bản gốc lưu trữ ngày 19 tháng 10 năm 2010. Truy cập ngày 24 tháng 6 năm 2012.
  4. ^ a b “What is Gold Platinum Certification?”. Music Canada. Bản gốc lưu trữ ngày 3 tháng 7 năm 2012. Truy cập ngày 24 tháng 7 năm 2011.