Myeon (phân cấp hành chính)

(đổi hướng từ Myeon (đơn vị hành chính))

Myeon, myŏn hoặc myon là một đơn vị hành chính của cả Triều TiênHàn Quốc tương tự như đơn vị .

Myeon
Hangul
Hanja
Romaja quốc ngữmyeon
McCune–Reischauermyŏn

Hàn QuốcSửa đổi

Cùng với eup, myeon là của một huyện ("gun") và một vài thành phố ("si") có dân số ít hơn 500.000. Myeon có số lượng dân số ít hơn "eup" và đại diện cho các vùng nông thôn của một huyện hoặc thành phố. Myeon được chia thành ấp ("ri"). Giới hạn dân số tối thiểu là 6.000.[1][2]

Xem thêmSửa đổi

Ghi chúSửa đổi

  1. ^ “면 面” [Myeon] (bằng tiếng Hàn). Nate / Encyclopedia of Korean Culture. Bản gốc lưu trữ ngày 10 tháng 6 năm 2011. Truy cập ngày 6 tháng 9 năm 2009.
  2. ^ “면 面” [Myeon] (bằng tiếng Hàn). Nate / Encyclopædia Britannica. Bản gốc lưu trữ ngày 10 tháng 6 năm 2011. Truy cập ngày 6 tháng 9 năm 2009.