Nón

trang định hướng Wikimedia

Nón có thể là:

Chương trình truyền hình Chiếc nón kỳ diệu trên VTV3 sử dụng từ "nón" trong tên chương trình để chỉ đĩa lớn mà người chơi quay trong chương trình này.