Nội dung do người dùng tạo trong thế giới ảo Cuộc sống thứ hai

Nội dung do người dùng tạo (User-generated content - UGC hoặc user-created content UCC), là bất kỳ dạng nội dung nào, chẳng hạn như hình ảnh, video, văn bản và âm thanh, đã được người dùng đăng trên các nền tảng trực tuyến như phương tiện truyền thông xã hộiwiki.[1] Thuật ngữ "nội dung do người dùng tạo" và khái niệm mà nó đề cập đến việc sử dụng chính vào giữa những năm 2000, xuất hiện trong xuất bản web và giới sản xuất nội dung phương tiện truyền thông mới. BBC đã thông qua một nền tảng nội dung do người dùng tạo cho các trang web của mình vào năm 2005 và Tạp chí TIME có tên "Bạn" là Nhân vật của năm 2006, đề cập đến sự gia tăng sản xuất UGC trên nền tảng Web 2.0.[2][3] CNN cũng đầu tư phát triển một nền tảng nội dung do người dùng tạo tương tự, được gọi là iReport. Có một số ví dụ khác về các kênh tin tức thực hiện các giao thức tương tự, đặc biệt là ngay sau hậu quả của một cuộc tấn công thảm khốc hoặc khủng bố.[4] Người dùng phương tiện truyền thông xã hội có thể cung cấp nội dung và thông tin nhân chứng chính có thể không truy cập được. Do các phương tiện truyền thông và công nghệ mới, chẳng hạn như chi phí thấp và rào cản gia nhập thấp, Internet là một nền tảng dễ dàng để tạo và phân phối nội dung do người dùng tạo [5], cho phép phổ biến thông tin với tốc độ nhanh chóng sau khi xảy ra sự kiện địa điểm.[6] Tuy nhiên, UGC không chỉ giới hạn ở các tin tức hoặc phương tiện truyền thông chính thống.

Nội dung do người dùng tạo được sử dụng cho nhiều ứng dụng, bao gồm xử lý sự cố, tin tức, giải trí, quảng cáo, tin đồn và nghiên cứu. Đó là một ví dụ về dân chủ hóa sản xuất nội dung và làm phẳng các hệ thống phân cấp truyền thông truyền thống. Trong những năm 1970 và 1980, các "người gác cổng" truyền thống như biên tập viên báo chí, nhà xuất bản và chương trình tin tức đã phê duyệt tất cả nội dung và thông tin trước khi nó được phát sóng hoặc xuất bản, vào những năm 1990 và 2000, khi sản xuất phương tiện thông qua các công nghệ mới đã trở nên dễ tiếp cận hơn, thân thiện với người dùng hơn và giá cả phải chăng cho công chúng, số lượng lớn các cá nhân có thể đăng văn bản, ảnh kỹ thuật số và video kỹ thuật số trực tuyến, với rất ít hoặc không có "người gác cổng" hoặc bộ lọc.[7]

Định nghĩaSửa đổi

Sự ra đời của nội dung do người dùng tạo đã đánh dấu sự thay đổi giữa các tổ chức truyền thông từ việc tạo nội dung trực tuyến sang cung cấp phương tiện cho người nghiệp dư để xuất bản nội dung của riêng họ.[1] Nội dung do người dùng tạo cũng được mô tả là phương tiện truyền thông công dân trái ngược với 'phương tiện truyền thông hàng hóa đóng gói' của thế kỷ trước.[8] Citizen Media là phản hồi và tin tức do khán giả tạo ra.[9] Mọi người đưa ra đánh giá của họ và chia sẻ câu chuyện dưới dạng âm thanh do người dùng tạo và video do người dùng tải lên và video do người dùng tạo.[10] Cái trước là một quá trình hai chiều trái ngược với phân phối một chiều của cái sau. Phương tiện đàm thoại hoặc hai chiều là một đặc điểm chính của cái gọi là Web 2.0, khuyến khích xuất bản nội dung của chính mình và nhận xét về nội dung của người khác.

Do đó, vai trò của khán giả thụ động đã thay đổi kể từ khi phương tiện truyền thông mới (New Media) ra đời và số lượng người dùng có sự tham gia ngày càng tăng đang tận dụng các cơ hội tương tác, đặc biệt là trên Internet để tạo nội dung độc lập. Thử nghiệm cơ sở sau đó đã tạo ra một sự đổi mới trong âm thanh, nghệ sĩ, kỹ thuật và liên kết với khán giả mà sau đó đang được sử dụng trong phương tiện truyền thông chính thống.[11] Khán giả tích cực, có sự tham gia và sáng tạo đang thịnh hành ngày nay với các phương tiện, công cụ và ứng dụng tương đối dễ tiếp cận, và văn hóa của nó lần lượt ảnh hưởng đến các tập đoàn truyền thông đại chúng và khán giả toàn cầu.

Tham khảoSửa đổi

 1. ^ a ă Berthon, Pierre; Pitt, Leyland; Kietzmann, Jan; McCarthy, Ian P. (tháng 8 năm 2015). “CGIP: Managing Consumer-Generated Intellectual Property”. California Management Review 57 (4): 43–62. ISSN 0008-1256. doi:10.1525/cmr.2015.57.4.43. 
 2. ^ “The BBC May be the First Mainstream Industrial Medium to Adopt User-Generated Content”. BBC News. Ngày 4 tháng 7 năm 2006. Truy cập ngày 2 tháng 4 năm 2017. 
 3. ^ Lev Grossman (ngày 13 tháng 12 năm 2006). “You — Yes, You — Are TIME's Person of the Year”. Time. Truy cập ngày 20 tháng 12 năm 2012. 
 4. ^ Rauchfleisch, Adrian; Artho, Xenia; Metag, Julia; Post, Senja; Schäfer, Mike S. (tháng 7 năm 2017). “How journalists verify user-generated content during terrorist crises. Analyzing Twitter communication during the Brussels attacks”. Social Media + Society 3 (3): 205630511771788. ISSN 2056-3051. doi:10.1177/2056305117717888. 
 5. ^ Schivinski, Bruno; Muntinga, Daan G.; Pontes, Halley M.; Lukasik, Przemyslaw (ngày 10 tháng 2 năm 2019). “Influencing COBRAs: the effects of brand equity on the consumer’s propensity to engage with brand-related content on social media”. Journal of Strategic Marketing 0 (0): 1–23. ISSN 0965-254X. doi:10.1080/0965254X.2019.1572641. 
 6. ^ Klausen, Jytte (ngày 9 tháng 12 năm 2014). “Tweeting theJihad: Social Media Networks of Western Foreign Fighters in Syria and Iraq”. Studies in Conflict & Terrorism 38 (1): 1–22. ISSN 1057-610X. doi:10.1080/1057610x.2014.974948. 
 7. ^ Chin-Fook, Lianne; Simmonds, Heather (2011). “Redefining Gatekeeping Theory for a Digital Generation”. The McMaster Journal of Communication 8: 7–34. Truy cập ngày 13 tháng 4 năm 2017. 
 8. ^ John Battelle (ngày 5 tháng 12 năm 2006). “Packaged Goods Media vs. Conversational Media, Part One (Updated)”. Truy cập ngày 23 tháng 8 năm 2011. 
 9. ^ pavlik, John (2014). Converging Media (ấn bản 4). Oxford University Press. tr. 20. ISBN 9780199342303. 
 10. ^ “Principles for User Generated Content Principles”. UGCprinciples.com. Truy cập ngày 24 tháng 11 năm 2014. 
 11. ^ Jenkins, Henry (SODA), "Convergence Culture", New York University Press, New York