Natri thiostibat, còn được gọi là muối Schlippe, là một hợp chất vô cơ có công thức Na3SbS4. Nonahydrat được biết đến nhiều hơn. Muối này được đặt tên theo K. F. Schlippe (1799–1867). Natri thiostibat được dùng đẻ điều chế điantimon pentasunfua, Sb2S5. Hợp chất này chứa anion tứ diện SbS43- (rSb-S = 2.33 Å) và cation natri, đây là một tinh thể ngậm nước.[1][2] Các muối liên quan được biết là amonikali.

Natri thiostibat
Danh pháp IUPACNatri thioantimoniat
Thuộc tính
Công thức phân tửNa3SbS4
Khối lượng mol318,988 g/mol (khan)
481,12552 g/mol (9 nước)
Bề ngoàitinh thể màu vàng
Khối lượng riêng1,806 g/cm³, rắn
Điểm nóng chảy 87 °C (360 K; 189 °F)
Điểm sôi
Độ hòa tan trong nướctan
Các hợp chất liên quan
Anion khácKali thiostibat
Hợp chất liên quanĐiantimon trisunfua (stibnit)
Trừ khi có ghi chú khác, dữ liệu được cung cấp cho các vật liệu trong trạng thái tiêu chuẩn của chúng (ở 25 °C [77 °F], 100 kPa).
☑Y kiểm chứng (cái gì ☑YKhôngN ?)

Điều chếSửa đổi

Natri thiostibat được điều chế bằng phản ứng của điantimon trisunfua, nguyên tố lưu huỳnh và dung dịch chứa ion sunfua.

3Na2S + 2S + Sb2S3 + 9H2O → 2Na3SbS4 + 9H2O

Muối sunfua cố thể được tạo ra gián tiếp bằng cách đun nóng lưu huỳnh với kiềm hay thậm chí là than chì:

Sb2S3 + 8NaOH + 6S → 2Na3SbS4 + Na2SO4 + 4H2O

Ở phương pháp thứ hai, 1 hỗn hợp natri sunfat (16 phần) được khử khi nung với than chì (4-5 phần) có mặt antimon sunfua (13 phần). Chất nóng chảy được đưa vào nước đã được xử lý với lưu huỳnh (4 phần). Lúc dung dịch bay hơi, muối sẽ kết tinh ở dạng tinh thể tứ diện dễ dạng tan vào nước. Muối khan dễ dàng nóng chảy khi đun nóng, và trong điều kiện ngậm nước, khi tiếp xúc với không khí ẩm nó sẽ bị bao phủ một lớp màng màu đỏ.

Điantimon trisunfua được điều chế theo cách thông thường khi xử lý bất kì hợp chất Sb(III) nào với gốc sunfua:

2SbCl3 + 3H2S → Sb2S3 + 6HCl

Ứng dụngSửa đổi

Muối Schlippes được dùng để tạo ra điantimon pentasunfua, chất được dùng như là bộ khuếch đại trong ngành nhiếp ảnh có dùng bạc, trong diêm dùng làm thành phần gây cháy, và trong việc lưu hoá cao su.

Chú thíchSửa đổi

  1. ^ Krebs, B., "Hợp chất Thio- và Seleno của các nguyên tố nhóm chính - Các polyme và oligome vô cơ mới", Angewandte Chemie, 1983, volume 95, pages 113-34.
  2. ^ K. Mereiter, A. Preisinger and H. Guth "Liên kết hiđro trong muối Schlippe: phương pháp tinh vi nghiên cứu cấu trúc tinh thể Na3SbS4.9H2O bằng nhiễu xạ tia X và Na3SbS4.9D2O bằng nhiễu xạ notron ở nhiệt độ phòng" Acta Crystallographica 1979, vol. B35, 19-25. doi:10.1107/S0567740879002442.