Netrium oblongum là một loài Song tinh tảo trong họ Mesotaeniaceae, thuộc chi Netrium.[1]

Netrium oblongum
Phân loại khoa học
Giới (regnum)Plantae
Ngành (divisio)Charophyta
Lớp (class)Zygnematophyceae
Bộ (ordo)Zygnematales
Họ (familia)Mesotaeniaceae
Chi (genus)Netrium
Loài (species)N. oblongum
Danh pháp hai phần
Netrium oblongum

Chú thích sửa

Tham khảo sửa