Mở trình đơn chính

Ngụy (tiếng Trung: ; bính âm: Wèi) là một nước của người Đinh Linh vào thời Ngũ Hồ thập lục quốc trong lịch sử Trung Quốc, tồn tại từ năm 388 đến 392. Người sáng lập ra đất nước là Địch Liêu, ông trước đó thường thay đổi trước việc là chư hầu của Hậu Yên, Tây Yên hoặc Đông Tấn, và vào năm 388, sau khi đề nghị hòa giải cuối cùng với Hậu Yên của ông bị Mộ Dung Thùy từ chối, ông đã tuyên bố lập ra đất nước của mình, lãnh thổ của đất nước này tương ứng với trung bộ và đông bộ của tỉnh Hà Nam hiện nay. Năm 392, nước Ngụy (khi đó đang dưới quyền cai trị của con trai Địch Liêu là Địch Chiêu) đã bị quân Hậu Yên tiêu diệt. Do có kích thước lãnh thổ tương đối nhỏ và thời gian tồn tại ngắn ngủi nên Ngụy thường không được các sử gia tình vào Thập lục quốc.

Ngụy
Đế quốc

388–392
 

Thủ đô Hoạt Đài
Chính quyền Quân chủ
Thiên vương
 •  388-391 Địch Liêu
 •  391-392 Địch Chiêu
Giai đoạn lịch sử Ngũ Hồ thập lục quốc
 •  Địch Liêu đoạn tuyệt lần cuối với Hậu Yên 387
 •  Thành lập 388
 •  Bãi bỏ 392
 •  Địch Chiêu bị Tây Yên sát hại 393

Những người cai trị Địch Ngụy sử dụng tước hiệu "Thiên vương", gần tương ứng với hoàng đế.

Quân chủ Đinh Linh, Địch NgụySửa đổi

Đinh Linh
Danh tính Thời gian tại vị
Địch Bân (翟斌) 330384
Địch Chân (翟真) 384385
Địch Thành (翟成) 385
Địch Liêu 385388
Trạch Ngụy
Miếu hiệu Thụy hiệu Tên họ Thời gian trị vì Niên hiệu
Uy Tông không Địch Liêu (翟遼) 388-391 Kiến Quang (建光) 388-391
không không Địch Chiêu (翟釗) 391-392 Định Đỉnh (定鼎) 391-392

Phả hệSửa đổi

Thái Tổ Địch Bân
?-330-384
Thế Tổ Địch Chân
?-384-385
Minh Đế Địch Thành
?-385
Ngụy Uy Tông
Địch Liêu
?-385-388
388-391
Ngụy Thiên Vương
Địch Chiêu
?-391-392-393

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi