Ngụy Thế Tổ

trang định hướng Wikimedia

Ngụy Thế Tổ (chữ Hán:魏祖世) có thể là một trong các vị vua trong lịch sử Trung Quốc sau:

Danh sách sửa

  1. Ngụy Thế Tổ Tào Phi, Hoàng đế khai quốc nhà Tào Ngụy thời Tam Quốc, có miếu hiệu khác là Cao Tổ
  2. Ngụy Thế Tổ Địch Chân, thủ lĩnh thứ nhì của tộc Đinh Linh thời kỳ Ngũ Hồ thập lục quốc, sau được Địch Liêu truy tôn miếu hiệu là Thế Tổ nhà Trạch Ngụy.
  3. Ngụy Thế Tổ Thác Bạt Đảo, Hoàng đế thứ 3 của nhà Bắc Ngụy thời Nam Bắc triều

Xem thêm sửa