Nguyên tố vi lượng

một nguyên tố hóa học có nồng độ (hoặc các cách đo lượng khác) rất thấp

Nguyên tố vi lượng, còn được gọi là vi lượng tố (tiếng Anh: trace element, còn được gọi là minor element)[1] là một nguyên tố hóa họcnồng độ (hoặc các cách đo lượng khác) rất thấp. Chúng được phân thành hai nhóm: thiết yếu và không thiết yếu. Các nguyên tố vi lượng cần thiết cho nhiều quá trình sinh lý và sinh hóa ở cả thực vật và động vật. Các nguyên tố vi lượng không chỉ đóng vai trò trong các quá trình sinh học mà còn đóng vai trò là chất xúc tác tham gia vào các cơ chế oxy hóa khử.[2]

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ Bhattacharya, Preeti Tomar; Misra, Satya Ranjan; Hussain, Mohsina (28 tháng 6 năm 2016). “Nutritional Aspects of Essential Trace Elements in Oral Health and Disease: An Extensive Review”. Scientifica (bằng tiếng Anh). 2016: 1–12. doi:10.1155/2016/5464373. PMC 4940574. PMID 27433374.
  2. ^ “What are Trace Elements ?” (PDF).