Danh sách chất dinh dưỡng vi lượng

bài viết danh sách Wikimedia

Sau đây là danh sách các vi chất dinh dưỡng.

VitaminSửa đổi

Chất khoáng vi lượngSửa đổi

Axit hữu cơSửa đổi

Các hóa chất thực vật trong thực phẩmSửa đổi

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi