Danh sách chất dinh dưỡng vi lượng

bài viết danh sách Wikimedia

Sau đây là danh sách các vi chất dinh dưỡng.

Vitamin sửa

Chất khoáng vi lượng sửa

Axit hữu cơ sửa

Các hóa chất thực vật trong thực phẩm sửa

Xem thêm sửa

Tham khảo sửa