Acid hữu cơ

hợp chất hữu cơ chứa nhóm chức acid (ví dụ: nhóm carboxyl, nhóm sulfo)
(Đổi hướng từ Axit hữu cơ)

Axít hữu cơhợp chất hữu cơ có tính axít. Ví dụ thường gặp nhất là các acid carboxylic. Ngoài ra còn một số nhóm chức khác có thể gây ra tính axít yếu: hydroxyl (–OH), alkenol, phenol, v.v...

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi