Nguyễn Đăng Tiến (chính khách)

Nguyễn Đăng Tiến (sinh năm 1955) là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 13, thuộc đoàn đại biểu Bắc Giang, nguyên Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam.[1]

Tiểu sử sửa

Nguyễn Đăng Tiến sinh ngày 20 tháng 7 năm 1955, người dân tộc Kinh, không theo tôn giáo nào, quê quán tại Tổ 4, phường Phú Lãm, quận Hà Đông, TP Hà Nội.

Ngày 1 tháng 12 năm 1978, ông gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ông có trình độ cử nhân lí luận chính trị Đảng cộng sản Việt Nam.

Ông là Thạc sĩ Quản lý khoa học công nghệ; Cử nhân Kinh tế; Kỹ sư Nông nghiệp.

Ông từng là Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Ủy viên Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội khóa 13, Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 13 thuộc đoàn đại biểu tỉnh Bắc Giang.[2]

Tham khảo sửa

  1. ^ “Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa XIII”. Quốc hội Việt Nam. Bản gốc lưu trữ ngày 12 tháng 10 năm 2013. Truy cập ngày 5 tháng 9 năm 2012.
  2. ^ “Đại biểu Nguyễn Đăng Tiến”. Đại biểu Quốc hội. Bản gốc lưu trữ ngày 23 tháng 8 năm 2018. Truy cập ngày 31 tháng 10 năm 2019.