Nguyễn Ngọc Hòa (sinh năm 1965) là một doanh nhânchính trị gia người Việt Nam. Ông là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Liên hiệp HTX thương mại thành phố Hồ Chí Minh (Saigon Co.op; Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 13, thuộc đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh.[1]

Tiểu sửSửa đổi

Ngày sinh: 26/6/1965

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Phong Bình, huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Kinh tế

Nghề nghiệp, chức vụ: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Liên hiệp HTX thương mại thành phố Hồ Chí Minh (Saigon Co.op; Ủy viên ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh khóa IX nhiệm kỳ (2010-2015); Ủy viên Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội

Nơi làm việc: Liên hiệp HTX thương mại thành phố Hồ Chí Minh (Saigon Co.op)

Ngày vào đảng: 2/9/1989

Nơi ứng cử: TP Hồ Chí Minh

Đại biểu Quốc hội khoá: XII,XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng nhân dân: Không

Tham khảoSửa đổi