Nguyễn Quang Dũng

trang định hướng Wikimedia

Nguyễn Quang Dũng có thể là:

  1. ^ “Trao quyết định bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án kinh tế VKSND tối cao”. VKSND tối cao. 2020-04-06. Bản gốc lưu trữ ngày 16 tháng 7 năm 2020. Truy cập ngày 20 tháng 4 năm 2020.