Mở trình đơn chính

Nguyễn Tịch (chữ Hán: 阮籍; 210-263), tự Tự Tông (嗣宗), xuất thân ở Trần Lưu, nước Nguỵ đời Tam Quốc (nay là Khai Phong, Hà Nam, Trung Quốc). Ông là một trong Trúc lâm thất hiền, phụ thân của ông là Nguyễn Vũ, từng là thừa tướng nước Ngụy và là một trong Kiến An thất tử.

Chú thíchSửa đổi

Tham khảoSửa đổi