Nguyễn Tịch (chữ Hán: 阮籍; 210-263) tự Tự Tông (嗣宗), xuất thân ở Trần Lưu, nước Nguỵ đời Tam Quốc (nay là Khai Phong, Hà Nam, Trung Quốc). Ông là một trong Trúc lâm thất hiền, phụ thân của ông là Nguyễn Vũ, từng là thừa tướng nước Ngụy và là một trong Kiến An thất tử.

Nguyễn Tịch
Lăng Mộ Nguyễn Tịch Ở Nam Kinh Trung Quốc
Tên chữTự Tông
Thông tin cá nhân
Sinh
Ngày sinh
210
Nơi sinh
Khai Phong
Mất263
Giới tínhnam
Gia quyến
Thân phụ
Nguyễn Vũ
Nghề nghiệpQuan Văn Nhà Ngụy
Quốc tịchTây Tấn
Thời kỳNhà Ngụy

Mắt xanh sửa

Tương truyền Nguyễn Tịch có hai mắt khác màu nhau. Khi tiếp khách hễ là hạng quân tử, vừa lòng mình thì Nguyễn Tịch nhìn thẳng bằng tròng mắt xanh; trái lại khách là kẻ tầm thường, người không vừa lòng mình thì ông nhìn bằng đôi tròng trắng. Do điển đó, sau này người ta dùng chữ "Mắt xanh" để chỉ sự bằng lòng, vừa ý.

Chú thích sửa

  • Ch'en, Jerome and Michael Bullock (1960). Poems of Solitude. London: Abelard-Schuman. ISBN 978-0-85331-260-4
  • Hinsch, Bret (1992), Passions of the cut sleeve: the male homosexual tradition in China, University of California Press, ISBN 0-520-07869-1