Nguyễn Thị Khá (sinh năm 1955), người Khmer, là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 13, thuộc đoàn đại biểu Trà Vinh.[1] Uỷ viên thường trực Uỷ ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội. Ban thường trực Nhóm nữ ĐBQH Việt Nam.

Tiểu sửSửa đổi

Tên thường gọi: Tám Khá

Ngày sinh: 16/7/1955

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Khmer(Khơ-me)

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Phương Thạnh, huyện Càng Long, Trà Vinh

Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị

Trình độ chuyên môn: Cao trung cấp quản lý nhà nước, Trung học y tế

Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên thường trực Ủy ban về Các vấn đề xã hội của Quốc hội, Ban TT Nhóm nữ ĐBQH Việt Nam

Nơi làm việc: Ủy ban về Các vấn đề xã hội của Quốc hội

Ngày vào đảng: 1/6/1981

Nơi ứng cử: Trà Vinh

Đại biểu Quốc hội khoá: XI,XII,XIII

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Đại biểu HĐND tỉnh khóa X, XI, XII

Tham khảoSửa đổi