Nguyễn Thị Thu Hằng (sinh năm 1968) là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XIII, thuộc đoàn đại biểu Nam Định.[1]

Tiểu sửSửa đổi

Ngày sinh: 7/10/1968

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Cộng Hòa, huyện Vụ Bản, Nam Định

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Nghề nghiệp, chức vụ: Chánh văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nam Định

Nơi làm việc: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nam Định

Ngày vào đảng: 21/5/1996

Nơi ứng cử: Nam Định

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không

Tham khảoSửa đổi